Utprickning av inre farled

NamnTelefonnummerRoll
Anders Hjerpe070-5281491sammankallande
Lennart Mikaelsson070-2025750
Hans Rahner070-8840021
Lennart Andersson 073-0584986
Carl Böving 070-5716393
Tommy Högqvist 070-6611388