Nyheter

Kallelse CMBK årsmöteVälkommen till CMB Årsmöte den 23 februari 2023 kl 1900 i klubbstugan.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 6 februari 2023. Insänds på mail info@cmbk.se eller till Vålösundsvägen 78.

Datum: 2023-02-23
Tid: 19:00
Plats: Klubbstugan (Vålösundsvägen 78)


Med vänliga hälsningar,

Styrelsen CMBK

Göta Kanal 2023 25% HögsäsongsrabattUpplev Göta Kanal 2023 25% Högsäsongsrabatt För tredje året i rad kan samarbetsgruppen Göta Kanal, Skaraborgs Båtförbund, Värmlands Båtförbund samt Östergötlands BF erbjuda er båtägare som är ansluten till en klubb ansluten till SBU anslutet förbund. Erbjudandet 25% högsäsongsbiljett rabatt gäller bokning gjord mellan 15 Februari och 3 mars . Bokningen är avbokningsbar fram till incheckning till en kostnad av 500 kr.

Bokning sker på https://www.gotakanal.se/sv/fritidsbat/

OBS: Kampanjkod: Vänern23


Med vänliga hälsningar,

Styrelsen CMBK

XRF mätningar på båtbottnarVecka 20 genomförde CMBK som del av ett LOVA (Lokala Vattenvårdsprojekt) projekt, XFR Mätningar på ett antal Båtar som är uppställda på Kapurja. Anledningen är att flera styrande organ i Sverige diskuterar att införa hårdragna gränsvärden för koppar och zink i bottenfärger. CMBK vill därför samla så många av de berörda båtägarna som möjligt för att kunna söka bidrag för sanering av båt bottnar till en, för båtägaren, starkt reducerad kostnad. Detta bidrag kan bara sökas av klubbar och bidragen är bara tillgängliga för ”frivilliga” projekt, inte för saneringar ner till av myndigheter beslutade gränsvärden. Dvs, om Kristinehamns kommun beslutar om gränsvärden för zink och koppar i bottenfärger så kan inte längre bidrag sökas utan varje båtägare får själv ta hela kostnaden för sanering eller själva utföra arbetet.

Om du är osäker på om din båt har för höga halter finns möjlighet att skicka in ett skrapprov för analys. Detta är något som den enskilda båtägaren får utföra och bekosta själv. Mer information om detta finner ni på nedan länk.
https://www.kemiskanalys.se/

De medlemmar som fått sina båtar kontrollerade och som har höga värden har fått sina mätprotokoll i email. Om ni inte fått något protokoll så är antingen alla värden bra eller så har vi inte mätt p.g.a. att er båt antingen blivit sjösatt eller var inlåst i skjul vid mättillfället.

Vi planerar inte att genomföra några mera mätningar men om du vet med dig (eller misstänker) att den kan behöva saneras så är du välkommen att anmäla ditt intresse. Det kan ju vara så att din båt är målad med många lager ospecificerad bottenfärg, då kan det kanske vara läge att hänga på i projektet ”för säkerhets skull”. Vi hoppas samla så många berörda båtägare som möjligt då det blir lättare att söka bidrag som kan täcka upp till 80% av kostnaderna för att sanera bottnarna på era båtar.

Saneringen kommer att utföras med isblästring av inhyrd specialistfirma. Efterbehandling så som målning etc. får båtägaren själv ordna. Dessutom så måste båtägaren vara behjälplig med att sopa upp bort blästrad färg efter utförd sanering, detta klassas som miljöfarligt avfall och måste därför omhändertas o lämnas till strandmossen.

Tidsskala på projektet är som följer:

Hösten 2022:
Undersöka intresse hos medlemmar.
Ta fram kostnader för byggande av saneringstält.
Ta fram kostnader för sanering.
Vår-sommar 2023:
Uppförande av saneringstält.

Höst-Vinter-Vår 2023-2024:
Genomförande av sanering

CMBK planerar att hålla i och utföra detta projekt om det finns fler än 25 intressenter, om färre än 25 intresseanmälningar inkommer slopas projektet. Så är du intresserad av att delta i detta så hör av er till lars.strandudden@live.se eller info@cmbk.se senast den 30/11-2022. Det går också bra att ringa på 072 585 2172


Med vänliga hälsningar,

Styrelsen CMBK

Tack för deltagandet på dagens höstmöte!Tack till er alla som deltog på höstmötet och städdagen samt för en bra arbetsinsats. Särskilt tack till er med gummistövlar.


Med vänliga hälsningar,

Styrelsen CMBK