Avgifter

Medlemsavgift 250 SEK per år. Avgiften faktureras av föreningen.
Familjemedlemskap (med samma adress) 400 SEK per år. Avgiften faktureras av föreningen.


   

                                                                                   

Befintliga (gamla) Båtskjulen   Längd x bredd = kvadratmeterpris/år.
Alla andra platser Platslängd x platsbredd = kvadratmeterpris/år