Avgifter

Avgifter förenat med föreningen.


   

VadAvgift
Medlemsavgift300 SEK (Faktureras årligen)
Familjemedlemskap (Personer på samma adress)400 SEK (Faktureras årligen)
Arrende båtskjulLängd X Bred = 45 SEK per Kvm (Faktureras årligen)
El- avgiftLöpande el kostnader, faktureras 2 gånger per år.
Lösbåts PlatsPlatslängd X Platsbred = 45 SEK per Kvm (Faktureras årligen)
Båtlyft (Ordinarie förutbestämda tider).Grundavgift 200 kr samt ytterligare 200 kr för båt som inte har plats på Kapurja (totalt 400 kr). Avgifterna betalas till kranföraren
Båtlyft (Övriga tider, bokas direkt med föraren)Grundavgift 200 kr plus 200 kr samt 200 kr för båt som inte har plats på Kapurja (totalt 600kr). Avgifterna betalas till kranföraren.
Arbetsbot vid 2 uteblivna arbetsdagar per år. 200 kr
Tagg klubbstugan och Bom50 kr
Fjärrkontroll till bom och klubblokal500 kr
Vimpel150 kr