Avgifter

Avgifter förenat med föreningen.


   

VadAvgift
Medlemsavgift300 SEK (Faktureras årligen)
Familjemedlemskap (Personer på samma adress)400 SEK (Faktureras årligen)
Arrende båtskjulLängd X Bred = 45 SEK per Kvm (Faktureras årligen)
El- avgiftLöpande el kostnader
Lösbåts PlatsPlatslängd X Platsbred = 45 SEK per Kvm (Faktureras årligen)
Båtlyft (Ordinarie förutbestämda tider).Lyft ingår vid arrende på kapurja området. Annars 200 SEK per lyft (Betalas på plats via Swisch)
Båtlyft (Övriga tider, bokas direkt med föraren)200 SEK per lyft vid arrende på karpuja området.
Utan arrende plats på kapurja tillkommer ytterligare 200 SEK
Kostnaden blir i dessa fall 400 SEK (Betalas på plats via Swisch).