Bommen

Du använder nu en tagg till att öppna både bommen och dörren till klubbhuset. 

Du som fått uppställningsplats på kapurja, kontakta Anders Näsman 070-5581829 och köp en tagg, den kostar 50kr