Andelsbrygga

Projekt ny andelsbrygga

Ny andelsbrygga som kommer att heta nummer 8 med placering direkt norr om nya brygga 1 är nu på gång, där ambitionen är att den kan tas i bruk under 2019.