Uppställningsplatser på Kapurja

Information om uppställningsplatser på Kapurja. 

Grundkrav för att få arrendera en plats för båtförvaring på Kapurja är medlemskap i CMBK .
Avgifter kopplat till medlemskap och arrenden finner du på hemsidan under avgifter

För byggnation av båthus finns det idag inga lediga platser. Arrende platser för skjul är från 32 m2 – 78 m2 och någon enstaka större.  

De båtskjul som finns på Kapurja sköts och ägs av en klubbmedlem. När en ägare av ett båtskjul vill sälja skjulet sköter medlemmen själv försäljningen. I samband med försäljningen/köpet ska alltid ägaren till skjulet meddela Kapurja ansvarige och ett nytt arrendeavtal upprättas.  

Arrende plats för uppställning av båt med egen täckning, lösbåtsplats finns det idag fem lediga platser. På dessa platser skall täckningen plockas ned under den period båten är i sjön. Platserna är i storlek 32 m2, 40 m2 och 48 m2 i varierande antal. Om du inte kommer att nyttja din plats under kommande vinter måste du meddela Kapurja ansvarige så ev. någon annan kan nyttja den och du slipper arrendeavgift. 

Är du intresserad av en plats på Kapurja kontaktar du Kapurja ansvarige Tomas Karlsson 070-3991676 eller någon i CMBK:s styrelse så får du mer information. Du kan även läsa fullständiga regler för förvaring av båt på Kapurja i våra ordningsföreskrifter som du hittar på vår hemsida under rubriken Klubben/Regler och förordningar. 

Styrelsen CMBK