Styrelsemedlemmar

Sven-Erik Pettersson
Ordförande
Vice kassör
Miljöansvarig

Kontaktinformation, klicka härTomas Karlsson
Kapurja & Försäkringar

Kontaktinfomation, klicka här

Göran Rang
Bevakning, båtsamverkan

Kontaktinformation, klicka här

Tobias Axbard
IT och Hemsida
vice sekreterare


Kontakinfomation, klicka härAnders Näsman
Matrikel ansvarig


Kontaktinformation, klicka här

Bo Johansson
Sekriterare
EL-AnsvarigKontaktinformation, klicka här

Camilla Darvel
Kassör


Kontaktinformation, klicka här

Anders Grund
Alvön uthamn

Kontaktinformation, klicka här

Ola Andersson
Hamnfogd

Kontaktinformation, klicka här

Lars Johansson
Styrelseledamot

Kontaktinformation, klicka här