Skrota båt

Funderar du på att skrota din gamla båt?

Nu kan du få hjälp med att skrota din gamla uttjänta fritidsbåt eller tvåtaktsmotor med förgasare på ett miljöklokt sätt. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, stöttar det nationella insamlingssystemet med ytterligare 9,5 miljoner kronor under 2023 och 2024 för att få bort fler gamla båtar och motorer från naturen. Uttjänta båtar som ligger och skräpar är ett miljöproblem. En båt som lämnas i naturen kan läcka farliga ämnen som tennorganiska föreningar, exempelvis TBT, och tungmetaller som koppar och zink som skadar djur och växter i våra känsliga havs- och vattenmiljöer.

Hur gör jag?

Gå in på webbsajten https://batskroten.se/skrota-din-bat/. Där finns alla fakta om hur det hela fungerar och sajten är lätt att förstå. Båtretur är ett nationellt nätverk för insamling och återvinning av fritidsbåtar och tvåtaktsmotorer med förgasare, som HaV stöttar. Under övrig info skriver ni in ”samtransport om möjligt”.

Stödet utbetalas inte kontant utan den som lämnar in en uttjänt fritidsbåt eller tvåtaktsmotor får tjänsten subventionerad upp till maxtaket. Transporten till återvinningscentralen betalas av båtägaren liksom eventuell sanering av miljöfarligt och brandfarligt avfall med mera. Ett krav är också att båten ska väga minst 100 kg och som mest tio ton.

Om det är flera båtar som kan hämtas samtidigt så blir kostnaden för transport/båt delad med antalet hämtade.

Är det bråttom?

Skrotningsstödet är tidsbegränsat till och med den 31 december 2024 och det är ”först till kvarn” som gäller så det gäller att vara så tidig som möjligt.

Har ni frågor så kan ni kontakta Lars Johansson tfn 072 585 2172