Årsprogram 2024

Vårmöte med arbetsdag: den 27 april kl 0900 med samling vid klubbstugan.

Höstmöte med arbetsdag: den 12 oktober kl 0900 med samling vid klubbstugan.

Årsmöte 2024: Måndagen den 10 Februari 2025. Särskild kallelse kommer att skickas ut.