GDPR

INFORMATION OM GDPR


Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) som började gälla inom hela EU 2018 05 25 vill vi informera dig om vilka uppgifter klubben registrerar om dig som medlem. Vi värnar om våra medlemmars integritet och det är därför viktigt att du känner till detta.


CMBK har information om sina medlemmar i ett dataregister som ägs och administreras av Svenska Båt Unionen SBU. Uppgifterna används endast till ordinarie klubbverksamhet och registret förs av klubbensregisteransvarige. I och med att man inträder som medlem i klubben blir man registrerad i klubbens dataregister. Registeruppgifterna delas i viss mån med Svenska Båt Unionen SBU och kan även publiceras i viss omfattning i klubbens medlemsmatrial. Styrelsen har ingen skyldighet att meddela personen när publicering sker.

Medlemsregistret innehåller följande uppgifter:

Medlemsnummer

För och efternamn på medlem samt eventuell familjemedlem

Adress, Postnummer och Postadress

Hemtelefonnummer

Mobiltelefonnummer

E-postadress

Bilder

Registreringsdatum

Betalningsstatus av medlemsavgifter

Senaste uppdaterings datum


Observera att vissa uppgifter kan saknas för vissa medlemmar då registret bygger på den information som medlemmen själv uppgett.


Som medlem har man rätt att begära rättelse eller radering av dennes egna personuppgifter som behandlas av föreningen. Vid radering tar det normalt några månader innan personuppgifterna är borttagna från våra register och det kan finnas information kvar i våra säkerhetskopior under en längre tid.

Vid utträde ur föreningen CMBK kommer alla uppgifter om individen att raderas på sikt. Begär man att alla uppgifter skall raderas är medlemskap i föreningen ej längre möjlig.

Om du inte har något att invända mot att klubben registrerar dessa uppgifter behöver du inte göra någonting.

Om du däremot har någon invändning ber vi dig vänligen att meddela detta via e-post till info@cmbk.se eller med post på följande adress CMBK Vålösundsvägen 78, 68152 KristinehamnMed vänliga hälsningar,
Styrelsen CMBK