Hjärtstartare

HJÄRTSTARTARE finns att tillgå i klubbhuset om så krävs.