Årsprogram 2019

Viktiga Datum:

VÅRMÖTE TISDAG DEN 5 MARS KL. 19.00

STÄDDAG PÅ KAPURJA LÖRDAG DEN 11 MAJ KL. 09.00

KNYTKALAS/KRÄFTSKIVA KLUBBHOLMEN ALVÖN LÖRDAG DEN 17 AUGUSTI

HÖSTMÖTE TISDAG DEN 10 SEPTEMBER KL.19.OO

STÄDDAG PÅ KAPURJA OCH HÖSTÄDNING LÖRDAG DEN 12 OKTOBER KL.09.00

ÅRSMÖTE 2019 KOMMER ENLIGT STADGEÄNDRING ATT HÅLLAS I KLUBBSTUGAN ONSDAG DEN 12 FEBRUARI 2020


Medlemsblad 2019


Andelsbryggor

CMBK har för närvarande 7 andelsbryggor i drift. Brygga 8 är nu under projektering. Du som är intresserad av plats på en andelsbrygga kan anmäla dig till Lars Ek via vår hemsida eller kontakta via telefon 070 3287799. En kölista finns under flik på hemsidan www.cmbk.se

Båtorganisationernas försäkringskommitté

Klubbens kontaktman i försäkringsfrågor är Tomas Karlsson. Båtklubbarnas egen försäkring brukar i de flesta fall ha den lägsta premien. Tag kontakt med Tomas Karlsson på telefon 070 3991676.

Klubbvimplar och dekaler

Dessa finns att köpa av kassören på vårmötet och höstmötet. Övrig tid hos kassören Camilla Darvelid på tel: 070-6357938.

Klubbstugan

Klubbstugan kommer att hållas tillgänglig året om för CMBK:s medlemmar med nyckeltagg. Tagg kan köpas till självkostnadspris av Anders Näsman eller Anders Grund

Medlemmar kan boka klubbstugan under vintersäsongen 1 Okt till 15 April. Uplåtelseavgift enligt faställd taxa. Depositionsavgift 1000 kr. Bokning sker genom inloggning på Hemsidan www.cmbk.se. Eller kontakta stugfogden Per-Erik Pettersson Tel:070-2168673

Sjöräddning

Är du intresserad av att hjälpa till med sjöräddning på bl.a. räddningsbåten Victoria mm, tag kontakt via www.sjoraddning.se

Hemsida: www.cmbk.se.

Vill du få in något på hemsidan, kontakta Tobias Axbard på tel 073 8032307 .

Båtsamverkan

Bevakning sker på Kapurja vintertid och bryggorna sommartid. Du som hyr plats på Kapurja eller har bryggplats på andelsbrygga har ett datum att följa gällande bevakning av området. Detta meddelas separat.

Har du frågor kontakta Göran Rang på tel. 070-9923147

Till sist vill styrelsen tacka CMBK:s samtliga medlemmar för den gångna båtsäsongen 2018 och ser fram mot en ny, bättre och skönare båtsommar år 2019.

Ett extra stort tack för alla arbetsinsatser som gagnat vår klubb.

CRISTINEHAMNS MOTORBÅTSKLUBB 2019

Vålösundsvägen 78

68152 KRISTINEHAMN

Tel. klubbstuga 0550-19392

Hemsida : www.cmbk.se

Mail: info@cmbk.se

Klubbkamrat!

Så är det då dags att börja förbereda en ny härlig båtsommar år 2019

Vi i styrelsen vill informera om verksamheten i klubben kommande år.

Årsprogram!

Vårmöte

Kommer att hållas i klubbstugan Tisdagen den 5 mars kl 19.00

Städdag på Kapurja

För samtliga som har uppställningsplats på Kapurja

Lördagen den 11 Maj kl. 09.00

Vi samlas städar fixar, trixar och gör fint. Medtag oömma kläder!

OBS obligatorisk närvaro vid minst en städdag per uppläggningssäsong.

Säsong betyder höst och vår.

Knytkalas/Kräftskiva på klubbholmen Alvön Lördagen den 17 Augusti.

Traditionellt firande på klubbholmen! Vi hoppas på trevliga aktiviteter för både barn och

vuxna. Vid otjänlig väderlek, kolla på hemsidan för alternativ aktivitet.

Höstmöte

Kommer att hållas i klubbstugan Tisdagen den 10 Sep. kl. 19.00

Städdag på Kapurja och östädning

För samtliga som som har uppställningsplats på Kapurja

Lördagen den 12 Oktober kl. 09.00

Vi samlas städar fixar, trixar och gör fint. Medtag o ömma kläder!

OBS obligatorisk närvaro vid minst en städdag per år, höst eller vår.

Ett antal personer kommer att köras ut med Sjöräddningsbåten för att genomföra höststädningen på öarna.

Årsmöte 2019

Kommer enligt stadgeändring att hållas i klubbstugan Onsdagen 12 Februari 2020

Som förfriskning kommer öl och landgång att serveras.

Sjösättning och upptagning av båtar 2019

Nya rutiner gäller för sjösättning och upptagning av båtar . Fasta datum gäller.

Tidsbokning görs via hemsidan under fliken Bokning båtlyft, boka båtlyft.

Mer info finns på hemsidan

Sjösättning varje Torsdag 2/5 t.o.m 13/6 dagtid 13-18

Lördagar : 27/4, 4/5, 11/5, 18/5, 25/5 och 8/6.

Söndagar: 5/5, 12/5, 19/5, 26/5 och 9/6

Upptagning Torsdagar 13-18: 5/9, 12/9, 19/9, 26/9, 3/10, 10/10, och 17/10

Lördagar 9-16: 7/9, 21/9, 28/9, 5/10, 12/10 och 19/10

Söndagar 9-16: 15/9, 22/9, 29/9, 6/10, 13/10 och 20/10