Årsprogram 2023

Vårmöte med arbetsdag den 29 april kl 0900 med samling vid klubbstugan.

Höstmöte med arbetsdag den 14 oktober kl 0900 med samling vid klubbstugan.

Årsmöte 2024. Onsdagen den 15 Februari 2024. Särskild kallelse kommer att skickas ut.BÅTORGANISATIONERNAS FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉ Klubbens kontaktman i försäkringsfrågor är Tomas Karlsson Tel. 070-3991676 Medlemmar som har båtförsäkring i Svenska Sjö har reducerad självrisk vid stöldskada. Gäller för CMBK,s andelsbryggor samt båtupplaget vid Kapurja,

KLUBBVIMPLAR OCH DEKALER Dessa finns att köpa av kassören på medlemsmöten. Övrig tid hos kassören Camilla Darvelid på tel: 070-6357938.

KLUBBSTUGAN Klubbstugan kommer att hållas tillgänglig året om för CMBK:s medlemmar med nyckeltagg. Tagg kan köpas till självkostnadspris av Anders Näsman eller Anders Grund Medlemmar kan boka klubbstugan under vintersäsongen 1 Okt till 15 April. Upplåtelseavgift enligt fastställd taxa. Bokning sker genom inloggning på Hemsidan www.cmbk.se. Eller kontakta stugfogden Camilla Darvelid Tel: 0706357938.

SJÖRÄDDNINGEN Är du intresserad av att hjälpa till med sjöräddning på bl.a. räddningsbåten Victoria mm, tag kontakt via www.sjoraddning.se

BÅTSAMVERKAN Bevakning sker på Kapurja vintertid och bryggorna sommartid . Du som har plats på Kapurja eller har bryggplats på andelsbrygga har ett datum att följa gällande bevakning av området. Detta meddelas separat. Har du frågor kontakta Göran Rang på tel. 070-9923147

Till sist vill styrelsen tacka CMBK:s samtliga medlemmar för den gångna båtsäsongen.
Vi ser fram mot en ny och fin båtsommar år 2023 med många fina upplevelser.
Ett extra stort tack för alla arbetsinsatser som gagnat vår klubb.