Avgifter CMBK och Kapurja

 

Medlemsavgift 2018 =  250:-                                                                                              

 

Befintliga (gamla) Båtskjulen   Längd x bredd x 45:-= kvadratmeterpris/år            

Alla andra platser Platslängd x platsbredd x 45:-= kvadratmeterpris/år