Bryggkö.

Registrera dig här

Medlemskap i CMBK är ett krav för att kunna ställa sig i bryggkö.
Det är en avgift på 300:- för att vara med i bryggkön.
Avgiften betalas in på bankgiro 5433-6722
Skriv namn, adress, telefon nr och båtbredd i meddelandet samt sätt in 300:- på vårt bankgiro 5433-6722 och märk med namn, adress och bryggkö. 

Eftersom vår mail via hemsidan inte fungerar tillfredsställande för tillfället, SKICKA DIREKT PÅ cmbk@telia.com