Kapurja & Båtskjul

Sammankallande:   Göran Rang    070-9923147

 

                                   Jan Strand         070-3657185

                                  Torbjörn Grund   070-5464151

                                  Bo Olofsson        070-5281604

                                  Christer Häger    070-3117629   CSS

                                  L-Å Andersson    070-5483320   CSS