Kapurja & Båtskjul

Sammankallande:   Göran Rang    070-9923147

 

                                   Jan Strand         070-3657185

                                  Torbjörn Grund   0550 14651

                                  Bo Olofsson        070-5281604

                                  Christer Häger    0550 81917   CSS

                                  L-Å Andersson    0550 660648   CSS