Välkommen till en ny säsong på Göta kanal 2018

 

 

 

 

Se information och 

priser på, 

WWW.Gotakanal.se/sv/fritidsbat/