Båtstaden byggs 2016-06-13

El och vatten läggs ner på övre plan.

Och även vatten till bryggorna.