Listor för TIDSBOKNING finns i Brevlådan vid klubbstugan.

Se Sjösättning.

 

Ingemar Larsson    Hamnfogde  070-6619866

 

Anders Näsman    070-5581829         0550 81829

Tomas Johansson  070-5522399         0550 18160

Hans Rahner        070-8840021          0550 19315

Jan Axelsson        070-2516197         0550 17623

Stefan Burelöv     070-5818194         0550 18194

Lars Flykt             070-6335251

P-O Carlsson        070-6980054         0550 80054

Lars-Åke andersson 070-5483320      0550 660648

Anders Hjärpe      070-5281491

Anders Grund       070-6409771

Tomas Karlsson     070-3991676         0550 26035

Bo Olsson            070-4763347          0550 10203

Jan Gustafsson    070-5104218          0550 80611

Tony Lundberg    070-6486909           0550 80393

Jan Strand          070-3657185           0550 17164

Bengt Rudsberg   070-3461563           

Ulf Andersson      070-6620143          0550 51051

Sören Brandberg  070-5386587          0550 38045

Karl-Åke Larsson  070-2138499

Jörgen Öberg       070-2294745