Båtstaden byggs 2015

Spolplatta för båttvätt

Rivningsarbete

Markberedning