Bommen

 

 Du använder nu en tagg till att öppna både bommen och dörren till klubbheset. 

Du som fått uppställningsplatts på kapurja, kontakta Anders Näsman, och köp en tagg, den kostar 50:-