Miljöstation.
Bengt Rudsberg                  070-3461563   
Sven-Erik Pettersson
 
Bryggkö.
Britt-Louise Wijkström     0550-83724
 
 
Alvögruppen.
Anders Grund             070-6409771
                             
Valberedning.
Mats Moberg                  0550-10103
Lennart Mikaelsson        0550-13661
Lars-Gunnar Roslund      0550-12178
 
Revisorer.
Emond Olsson       14152
Bengt Brunsell      12711
Crister Gillenäs     80215  Supp
 
Inre Farled och Verkstadsskjul.
Anders Hjärpe     Sammankallande
Hans Rahner
Lars Flkt
Tord Johansson
Carl Böving
Lennart Andersson
Tommy Högkvist