Inre farled och verkstadsskjul

 
Sammankallande:   Anders Hjerpe             070-5281491
 
                              Hans Rahner,
                              Lars Flykt
                              Tord Johansson 
                              Carl Böving 
                              Lennart Andersson 
                              Tommy Högkvist
 
 
 
Miljöstation.
Bengt Rudsberg                  070-3461563   

Bryggkö.
Britt-Louise Wijkström     0550-83724
 
Vägbom.
Anders Näsman              070-5581829
 
Alvögruppen.
 Sammankallande:  Anders Grund             070-6409771
                             
Valberedning.
Mats Moberg                  0550-10103
Lennart Mikaelsson        0550-13661
Lars-Gunnar Roslund      0550-12178