Miljöstation.
Bengt Rudsberg                  070-3461563   
Sven-Erik Pettersson.          070-5584322
 
Bryggkö.
Britt-Louise Wijkström     070-5883724
 
 
Alvögruppen.
Anders Grund             070-6409771
                             
Valberedning.
Mats Moberg                  070-5860021
Lennart Mikaelsson        070-2025750
Lars-Gunnar Roslund      070-2721200
 
Revisorer.
Emond Olsson       070-4217972
Bengt Brunsell      070-6787832
Crister Gillenäs    073-5610631  Supp
 
Inre Farled och Verkstadsskjul.
Anders Hjärpe     Sammankallande
Hans Rahner
Lars Flykt
Tord Johansson
Carl Böving
Lennart Andersson
Tommy Högkvist