VÄLKOMMEN TILL CMBKs HEMSIDA

Christinehamns Motorbåtsklubb
 • Städdag

  Nu samlas vi och vårstädar
  Kapurja.
  Lördagen den 5 Maj Kl 9,00.
  Som vanligt blir det Kaffe och varm korv.
  Du som har båtplats här, ställ upp.

 • Båtsamverkan

  Den 1 Jan, började bevakning av Kapurja. Du som hyr platts har ett datum att följa. Har du frågor, kontakta Göran Rang.

 • CMBKs ORDFÖRANDE

  P O Carlsson