Den 15 Maj, började bevakning av Bryggorna. Du som hyr platts har ett datum att följa. Har du frågor, kontakta Göra Rang.

När du går bevakningsrundan, ANVÄND DEN GULA VÄSTEN!