Byggstart av nya Kapurja

                Mappar med bilder

Gamla Kapurja

Nya Kapurja

Röjning Skog

Båtupplaget 2015

Sprängning

Båtstaden 2016-05-04

Båtstaden 2016-06-13