Välkommen till CMBK,s Styrelse.

Inf, om CMBKs Styrelsemedlemmar 

P-O Carlsson

Camilla Karvelid

Tomas Karlsson

Göran Rang

 Bo Johansson

Anders Näsman

Brillon Wijkström

Sven-Erik Pettersson

Anders Grund