CHRISTINEHAMNS MOTORBÅTSKLUBB
BOX 262
681 25 KRISTINEHAMN
Tel. klubbstuga 0550-19392
E-post cmbk@telia.com 

 

Önskar ni kontakt via mail,

skicka direkt på cmbk@telia.com

 

 Möjligheten att öppna bommen med telefon

har upphört f.o.m. 2016 02 01.

 Ett nytt system med taggar är instalerat,

utprovat och i drift.

 Du som ännu inte försett dig med en tagg för

att öppna bommen, kontakta Anders Näsman

för att köpa en tagg till en kostnad av 50:-