Med vänlig hälsning

Christinehamns Motorbåtsklubb

 

                  ----------ÅRSMÖTE----------

                        TORSDAGEN DEN 7 DEC  Kl 19.00

                               KLUBBHUSET KAPURJA