CHRISTINEHAMNS MOTORBÅTSKLUBB 2015

Niklas Hildingsson ansvarig CMBK,s Hemsida

Eftersom vår mail via hemsidan inte fungerar tillfredsställande för tillfället,

Önskar ni kontakt via mail,

SKICKA DIREKT PÅ cmbk@telia.comCHRISTINEHAMNS MOTORBÅTSKLUBB
BOX 262
681 25 KRISTINEHAMN
Tel. klubbstuga 0550-19392
E-post
cmbk@telia.com