CHRISTINEHAMNS MOTORBÅTSKLUBB 2015

Niklas Hildingsson ansvarig CMBK,s Hemsida

Det verkar ha uppstått ännu ett problem.

Posten har tagit väldigt lång tid på sig att få ut årsutskicket. Om ni inte fått det ännu kontakta oss via mail eller ring för att få inbetalningsuppgifter.

DET ÄR INTE MÖJLIGT FÖR OSS ATT FÅ REDA PÅ VILKA SOM INTE FÅTT NÅGON AVISERING UTAN ATT MAN HÖR AV SIG, DÄRFÖR HAR DET GÅTT UT EN PÅMINNELSE TILL DE SOM INTE BETALAT.

DET ÄR INGA FÖRSENINGSAVGIFTER  ELLER ANDRA AVGIFTER UTAN SE DET SOM EN VANLIG AVISERING, SOM DESSUTOM PLOCKADE FEL DATUM OCH SATTE 2013 ISTÄLLET FÖR 2015 SOM INFO FÖR KAPURJAAVGIFTEN.


Eftersom vår mail via hemsidan inte fungerar tillfredsställande för tillfället,

Önskar ni kontakt via mail,

SKICKA DIREKT PÅ cmbk@telia.comCHRISTINEHAMNS MOTORBÅTSKLUBB
BOX 262
681 25 KRISTINEHAMN
Tel. klubbstuga 0550-19392
E-post
cmbk@telia.com