VÄLKOMMEN TILL CMBKs HEMSIDA

Christinehamns Motorbåtsklubb
  • CMBK önskar alla en God Jul och Ett Gott Nytt Båtår

  • Ställ upp, gå en runda, och förebygg så att brott inte lönar sig.

  • CMBKs ORDFÖRANDE

    P O Carlsson