CHRISTINEHAMNS MOTORBÅTSKLUBB 2016

Niklas Hildingsson ansvarig CMBK,s Hemsida

 

Möjligheten att öppna bommen med telefon kommer att upphöra 15/2 2016.

Ett nytt system med taggar är installerat, utprovat och i drift.

Du som ännu inte försett dig med en tag för att öppna bommen, kontakta Anders Näsman för att köpa en tag till en kostnad av 50:-Eftersom vår mail via hemsidan inte fungerar tillfredsställande för tillfället,

Önskar ni kontakt via mail,

SKICKA DIREKT PÅ cmbk@telia.comCHRISTINEHAMNS MOTORBÅTSKLUBB
BOX 262
681 25 KRISTINEHAMN
Tel. klubbstuga 0550-19392
E-post
cmbk@telia.com