CHRISTINEHAMNS MOTORBÅTSKLUBB 2015

Niklas Hildingsson ansvarig CMBK,s Hemsida

Det verkar ha uppstått ännu ett problem.

Posten har tagit väldigt lång tid på sig att få ut årsutskicket. Om ni inte fått det ännu kontakta oss via mail eller ring för att få inbetalningsuppgifter.


Eftersom vår mail via hemsidan inte fungerar tillfredsställande för tillfället,

Önskar ni kontakt via mail,

SKICKA DIREKT PÅ cmbk@telia.comCHRISTINEHAMNS MOTORBÅTSKLUBB
BOX 262
681 25 KRISTINEHAMN
Tel. klubbstuga 0550-19392
E-post
cmbk@telia.com