VÄLKOMMEN TILL CMBKs HEMSIDA

Christinehamns Motorbåtsklubb
  • Nu ser vi fram mot att fixa båten och bryggorna för sommaren. CMBK önskar er ett nytt trevligt båtår.

  • Den 1 Jan, började bevakning av Kapurja. Du som hyr platts har ett datum att följa. Har du frågor, kontakta Göran Rang.

  • CMBKs ORDFÖRANDE

    P O Carlsson